“اصفهان”
“اصفهان”
“تهران”
03136620356-09134331373 Mon - Fri 09:00 - 17:00 خیابان ارباب- کوچه 19 پلاک 29
/ 02188688018 Mon - Fri 09:00 - 17:00 خیابان سعادت آباد - خیابان 34 غربی - پلاک 72 طبقه دوم واحد 3
دارای گواهی ایزو
ISO 9001:2015
فرو آلیاژها
با کیفیت عالی
روغن و گریس های ولو (valve)
بیش از ۹۰ روانکار صنعتی
ارتباط با ما در تلگرام

روانکاری:

مجموعه عملیاتی که اثرات اصطکاک و سایش ناشی از تماس سطوح را به حداقل می رساند روانکاری نامیده می شود و شرکت آراز اکسیر نقش جهان با استفاده از همین علم توانسته است نیاز صنایع کشور را به این نوع مواد و محصولات شیمیایی مرتفع نماید.

روانکارها:

عناصر یا موادی که در شرایط مختلف کاری مابین سطوح متحرک قرار گرفته و ضمن پیشگیری از تماس مستقیم موجب کاهش اصطکاک و سهولت حرکت سطوح نسبت به یکدیگر می گردند را روانکار می گویند. علاوه بر مورد فوق امروزه یک روانکار باید دارای خصوصیات زیر نیز باشد:

  • قابلیت جذب و انتقال حرارت را داشته باشد.
  • غیرخورنده و از نظر شیمیایی خنثی باشد.
  • عامل حفاظت شیمیایی و فیزیکی سطوح فلزی باشد.
  • پایدار و مقاوم در شرایط حرارت، فشار و سرعت مشخص باشد.
روانکارها را می توان براساس حالت فیزیکی آنها در درجه حرارت محیط به دسته های گاز، مایع، نیمه جامد و جامد طبقه بندی کرد.
روانکارهای گازی: 
مثل هوا یا انواع بخارات که با سرعت های زیاد و بار کم عمدتاً در صنایع هسته ای و فضایی مورد استفاده قرار می گیرند.
روانکارهای مایع:
شامل انواع روغن های معدنی، گیاهی، حیوانی و سنتزی به همراه افزودنی های مناسب جهت استفاده در محدوده بسیار وسیعی از کاربردهای صنعتی، خانگی و … می باشند. گازهای مایع شده تحت فشار نیز در این دسته قرار می گیرند.
روانکارهای نیمه جامد:
شامل انواع گریس ها از حالت نیمه مایع تا نیمه جامد بوده و مطابق درجه بندی NLGI بر حسب میزان شلی یا سفتی در دسته های زیر قرار می گیرند:

درجه بندی NLGI

میزان نفوذ پذیری

(۰٫۱ mm)

ساختار

کاربرد عمومی

نحوه کاربرد

۰۰۰

۰۰

۰

۴۴۵ – ۴۷۵

۴۰۰ – ۴۳۰

۳۵۵ – ۳۸۵

سیال

تقریباً سیال

کاملاً نرم

عموماً برای روانکاری دنده ها بکار میروند

توسط سیستم توزیع و پمپاژ مرکزی گریس

۱

۲

۳

۳۱۰ – ۳۴۰

۲۶۵ – ۲۹۵

۲۲۰ – ۲۵۰

بسیار نرم

نرم

نیمه سفت

عموماً برای روانکاری انواع برینگ ها بکار میروند

توسط سیستم پمپاژ مرکزی یا تلمبه گریس (برای نمره ۳)

۴

۵

۶

۱۷۵ – ۲۰۵

۱۳۰ – ۱۶۰

۸۵ – ۱۱۵

سفت

بسیار سفت

کاملاً سفت

عموماً برای آب بندی و یا بعنوان مانع در سیستمهای آب بندی ماز بکار میروند

توسط تلمبه گریس یا مستقیماً بصورت دستی

روانکارهای جامد:
 
روانکارهای جامد یا خشک مواد جامدی هستند که می توانند اصطکاک بین دو سطح درگیر را بدون نیاز به حضور یک سیال حامل کاهش داده و عمل روانکاری را انجام دهند. این روانکارها شامل جامدات مولکولی، واندروالسی، کووالانسی و فلزات و کانی ها نظیر گرافیت، سولفور مولیبدن، برم نیتریت، پودر مس، تالک و … بوده و بعضاً قادرند حتی در دماهای بسیار بالا تا ۱۱۰۰ C° (مانند سولفور مولیبدن) نیز عمل روانکاری را انجام دهند. از روانکارهای جامد می توان برای بهبود کارایی و تقویت خواص روانکارهای نیمه جامد (گریس) نیز استفاده کرد.
انواع روانکاری:
 

روانکاری را می توان بر حسب کیفیت به انواع روانکاری لایه ضخیم، لایه نازک، روانکاری حدی، روانکاری خشک و روانکاری غلطان دسته بندی کرد.

روانکاری لایه ضخیم: 
روانکار با تشکیل فیلم ضخیم سیال از تماس کامل سطوح متحرک جلوگیری می کند. این نوع روانکاری به دو شکل هیدرودینامیک و هیدرواستاتیک انجام می پذیرد. در حالت هیدرودینامیک در اثر فشردگی مقدار ثابتی از روغن مابین سطوح متحرک از حجم روغن کاسته شده و متناسب با ازدیاد فشار ویسکوزیته آن افزایش می یابد و فیلم هیدرودینامیک حاصل، از تماس سطوح متحرک جلوگیری به عمل می آورد. در شرایط بحرانی در اثر تغییر حالت فیزیکی سطوح این فیلم به فیلم هیدرودینامیک ارتجاعی تبدیل شده و در این حالت نیز از تماس سطوح و ایجاد اصطکاک جلوگیری می نماید.
در حالت هیدرواستاتیک کل حجم روغن روانکار تحت فشار معین که از خارج اعمال می گردد قرار گرفته و نهایتاً روغن روانکار تا حد فشار اعمال شده فیلم پایداری را دارا خواهد بود که از تماس سطوح جلوگیری به عمل می آورد.
 
روانکاری لایه نازک:
اگر پوشش روغن روانکار روی سطح روانکاری شده جریان یکنواختی نداشته باشد فیلم هیدرودینامیک موضعی حاصل می گردد و گاهاً نقاطی از سطوح در اثر فشار زیاد و دور کم با هم تماس داشته و ایجاد اصطکاک و سایش می نمایند.
روانکاری حدی:
چنانچه روغن انتخابی مناسب نبوده (از نظر ویسکوزیته ضعیف باشد) و سطوح هم توانایی ایجاد محیط همگرا را نداشته باشند در مرحله اول فیلم نازک تشکیل و سپس به فیلم حدی بسیار نحیف تبدیل می گردد، نهایتاً تماس کامل سطوح با هم اجتناب ناپذیر خواهد بود (ضخامت فیلم حدی در حد مولکولی است).
روانکاری خشک:
این حالت در مواقعی که سطح تماس زیاد باشد و با استفاده از روانکارهای جامد انجام می پذیرد، مانند کف گردها و کشویی ها که در آنها فیلم حاصله از سایش سطوح جلوگیری می کند.
روانکاری غلتان:
این روانکاری در مواقعی که غلطک یا ساچمه عامل انتقال نیرو است حاصل میگردد که نهایتاً لایه نازک به لایه حدی تبدیل شده و به علت شکل خاص فیزیکی (ساچمه و رینگ) تغییرات الاستیکی فلز در ساختمان سطح آن به همراه روانکار موجب ایجاد فیلم الاستو هیدرو دینامیک می نماید.
با توجه به تعاریف فوق بهترین و کارآمدترین نوع روانکاری، روانکاری لایه ضخیم هیدرودینامیک و سپس روانکاری غلتان الاستو هیدرودینامیک گریس ها می باشند که با صرف نظر از اشکال هندسی دستگاه روانکاری شده امکان تشکیل فیلم های فوق را تقریباً در هر شرایطی دارند و این یکی از مزایای مهم گریس ها در مقایسه با روغن ها می باشد.
About the author

Leave a Reply